/ ACS

Izjava o varstvu osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je Andragoški center Slovenije, Ulica Ambrožiča Novljana 5, 1000 Ljubljana, info@acs.si.

Za izvedbo usposabljanja, na katerega se prijavljate, potrebujemo naslednje osebne podatke: ime in priimek, datum in kraj rojstva, davčna številka, stopnja in vrsta izobrazbe, naslovu vašega prebivališča, podatke o vašem delodajalcu, telefonu in elektronski pošti, podatek o vašem zaposlitvenem statusu, stopnji in vrsti izobrazbe ter o tem, ali imate pedagoško-andragoško izobrazbo in strokovni izpit s področja ViZ. Navedene podatke potrebujemo za uspešno izvedbo usposabljanja, izdajo ustreznih potrdil, poročanje financerju, pošiljanje obvestil o spremembah izobraževanja, informiranje o aktualnih izobraževanjih in za vodenje evidenc. Kadar ACS obdeluje osebne podatke v razvojno in znanstveno-raziskovalne namene za spremljanje izobraževalne dejavnosti in poročanje financerjem, obdelovanje osebnih poteka v anonimizirani obliki, iz katere ni razvidna identiteta posameznika. Vaše podatke hranimo trajno. Vaše osebne podatke obdelujejo zaposleni ACS in zunanji izvajalci storitev.

Posredovane podatke zbiramo, obdelujemo in hranimo skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-2) in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR).

V skladu z veljavno slovensko zakonodajo (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov imate v zvezi z varstvom vaših osebnih podatkov naslednje pravice:

Pravica do dostopa do podatkov

Pravico imate preveriti, ali o vas zbiramo osebne podatke, in v tem primeru tudi pravico do vpogleda v te podatke. Če kot posameznik želite, da preverimo, ali o vas zbiramo osebne podatke, lahko to pisno zahtevate po elektronski pošti (info@acs.si) ali pisno po pošti.

Pravica do popravka

Pravico imate doseči, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami.  Ob upoštevanju namenov obdelave imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave. Če kot posameznik želite, da popravimo vaše osebne podatke, lahko to pisno zahtevate po elektronski pošti (info@acs.si) ali pisno po pošti.

Pravica do omejitve obdelave

Pravico imate doseči, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru:

  • če oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
  • je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,
  • vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov potrebujete vi sami,
  • ste vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler ni ugotovljeno ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi razlogi.

Če boste zahtevali omejitev iz navedenih razlogov, potem lahko vaše osebne podatke le še shranjujemo, vse druge vrste obdelav pa lahko izvajamo le:

  • z vašo privolitvijo,
  • za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
  • zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe ali
  • zaradi pomembnega javnega interesa Unije ali države članice.

Pred preklicem (torej prenehanjem) omejitve obdelave osebnih podatkov vas moramo o preklicu omejitve obvestiti. Če smo zavrnili vašo zahtevo po izbrisu podatkov ali pa želite le omejiti obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko po elektronski pošti (info@acs.si) ali pisno po pošti zahtevate, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov. Pravico do omejitve lahko uveljavljate samo v omejenih primerih, ki so našteti zgoraj.

Pravica do pritožbe nadzornemu organu

Brez poseganja v katero koli drugo upravno ali pravno sredstvo imate pravico, da vložite pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve, če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Nadzorni organ, pri katerem je vložena pritožba, vas bo obvestil o stanju zadeve in odločitvi o pritožbi, vključno z možnostjo pravnega sredstva na podlagi 78. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico, da vložite pritožbo na naslov:

Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si.

Vaše osebne podatke, ki jih zbiramo v dnevniku spletnega strežnika, lahko izbrišemo le v primeru, če vas lahko kot posameznika zanesljivo povežemo s posameznim IP naslovom.

Morebitne netočne podatke, ki nam jih je poslal spletni brskalnik, ki ga uporabljate, lahko v dnevniku spletnega strežnika popravimo le v primeru, če vas lahko kot posameznika zanesljivo povežemo s posameznim IP naslovom.

Vaših osebnih podatkov ne zbiramo na zakoniti podlagi, za katere velja pravica do prenosljivosti, zato prenosljivosti podatkov ne zagotavljamo.

Obdelovalci v tretji državi

Obdelovalec osebnih podatkov, ki zagotavlja tehnično delovanje sledenja s piškotki, je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ZDA.

Več informacij o zasebnosti obdelovalca je zbranih v njegovem Pravilniku o zasebnosti.

 

Vse ostale pravice in splošni vidiki varstva osebnih podatkov so navedeni v naši Krovni izjavi o varstvu zasebnosti.

Skip to content