Svetovalna dejavnost v IO

Svetovalna dejavnost v IO je ena ključnih podpornih dejavnosti v izobraževanju odraslih in pomembno prispeva k:

  • večji dostopnosti izobraževanja
  • večji vključenosti v izobraževanje
  • večji uspešnosti in učinkovitosti izobraževanja in učenja odraslih.

V sistem izobraževanja odraslih smo svetovanje vpeljali že v letu 2000, ko so pričela delovati svetovalna središča za izobraževanje odraslih – središča ISIO. Delovala so regijsko in odraslim ponujala brezplačno svetovanje o različnih možnostih učenja in izobraževanja. Odrasli, ki se zaradi različnih razlogov niso želeli vključevati v tradicionalne oblike učenja in izobraževanja pa so imeli možnost samostojnega učenja v središčih za samostojno učenje, ki so tudi delovala po celotni Sloveniji.

Uspešno delovanje obeh dejavnosti, stalna skrb za sistemsko umeščanje in tudi zavedanje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o pomembnosti podporne dejavnosti svetovanja za uspešno in učinkovito izobraževanje odraslih je pripeljalo do umestitve obeh dejavnosti v Zakon o izobraževanju odraslih (ZIO-1). Ta je svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih umestil v javno službo na področju izobraževanja odraslih. Poleg svetovalne dejavnosti je v javno službo umeščena tudi osnovna šola za odrasle.

Javna služba na področju svetovalne dejavnosti v IO je pričela delovati 1. 1. 2021. Strokovne podlage za njeno izvajanje so zapisane v Smernicah za izvajanje svetovalne dejavnosti v IO, ki se izvaja kot javna služba, ki jih je v juniju 2020 sprejel Strokovni svet za izobraževanje odraslih.

Svetovalna dejavnost v IO se izvaja na treh področjih:

  1. pri vključevanju v izobraževanje in nadaljevanju izobraževanja,
  2. pri ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti ter
  3. pri samostojnem učenju.

Svetovanje pri vključevanju v izobraževanje in nadaljevanje izobraževanja

Preberi več >>

Svetovanje pri ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti

Preberi več >>

Svetovanje pri samostojnem učenju

Preberi več >>