/ ACS

Svetovalna dejavnost v IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH

Svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih  je ena od temeljnih podpornih dejavnosti v izobraževanju odraslih in pomembno prispeva k:

  • večji dostopnosti do izobraževanja,
  • večji vključenosti v izobraževanje,
  • večji uspešnosti in učinkovitosti izobraževanja in učenja odraslih.


V sistem izobraževanja odraslih smo svetovanje vpeljali že leta 2000, ko so začela delovati svetovalna središča za izobraževanje odraslih – središča ISIO. Delovala so regijsko in odraslim ponujala brezplačno svetovanje o različnih možnostih učenja in izobraževanja. Odrasli, ki se iz različnih razlogov niso želeli vključevati v tradicionalne oblike učenja in izobraževanja, pa so se lahko samostojno učili v središčih za samostojno učenje; tudi ta so delovala po vsej Sloveniji.

Svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih se izvaja v različnih oblikah, načinih. 

Uspešno delovanje obeh dejavnosti, stalna skrb za sistemsko umeščanje in tudi to, da se je takratno Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zavedalo, kako pomembna je podporna dejavnost svetovanja za uspešno in učinkovito izobraževanje odraslih, so pripeljali do umestitve obeh dejavnosti v Zakon o izobraževanju odraslih (ZIO-1). Ta je svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih umestil v javno službo na področju izobraževanja odraslih. Poleg svetovalne dejavnosti je v javno službo umeščena tudi osnovna šola za odrasle.

Javna služba na področju svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih je začela delovati 1. januarja 2021. Strokovne podlage za njeno izvajanje so zapisane v Smernicah za izvajanje svetovalne dejavnosti v  izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba. Junija 2020 jih je sprejel Strokovni svet za izobraževanje odraslih.

Svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih se izpeljuje na treh področjih:

  1. pri vključevanju v izobraževanje in nadaljevanju izobraževanja,
  2. pri ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti,
  3. pri samostojnem učenju.

Svetovanje pri vključevanju v izobraževanje in nadaljevanje izobraževanja

Preberi več >>

Svetovanje pri ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti

Preberi več >>

Svetovanje pri samostojnem učenju

Preberi več >>
Skip to content