/ ACS

Pravna obvestila

Copyright © Andragoški center Republike Slovenije

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh so last Andragoškega centra Republike Slovenije (v nadaljevanju: ACS) in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati brez pisnega dovoljenja ACS.

ACS ni odgovoren za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. ACS si pridržuje pravico do sprememb vsebin objavljenih na svojih spletnih straneh.

Skip to content