/ ACS

VIDEO VSEBINE

Video izjave o pomenu svetovanja

Video o vrednotenju predhodno pridobljenega znanja

Video Svetovanje za znanje predstavlja svetovalno dejavnost pri vključevanju v in nadaljevanju izobraževanja ter pri ugotavljanju in dokumentiranju. V njem odrasli opisujejo svoje izkušnje s svetovalno dejavnostjo, svetovalci vsebino dejavnosti, partnerji pa sodelovanje s svetovalnimi središči za izobraževanje odraslih.

Skip to content