Svetovanje pri vključevanju v izobraževanje in nadaljevanju

Vključuje  strokovno podporo odraslemu, ki se namerava vključiti v izobraževanje na novo oziroma nadaljevati že začeto izobraževanje.

Svetovalec odraslemu:

 1. da celostne informacije o možnostih izobraževanja v različnih formalnih in neformalnih izobraževalnih programih in mu
 2. pomaga mu pri odločanju za ustrezno izbiro programa.

Svetovanje na tem področju zajema:

 • spodbujanje in motiviranje za vključitev v izobraževanje in za nadaljevanje izobraževanja in učenja,
 • predstavitev možnosti in strokovno podporo pri presojanju najustreznejših možnosti izobraževanja in učenja glede na predhodno izobraževanje in učenje (formalno, neformalno in priložnostno), karierno pot in druge okoliščine,
 • strokovno pomoč pri načrtovanju in organizaciji izobraževanja in učenja, ki vključuje pripravo načrta izobraževanja in učenja odraslega, načrt odpravljanja učnih težav in drugo,
 • usposabljanje za razvijanje učne zmožnosti, zmožnosti načrtovanja in razvoja kariere in podobno,
 • pomoč pri odpravljanju situacijskih, dispozicijskih in institucionalnih ovir za uspešno izobraževanje in učenje,
 • spodbujanje in motiviranje za načrtovanje in razvoj kariere ter osvetlitev možnosti razvoja kariere, ki so podprte z možnostmi izobraževanja in učenja,
 • spremljanje rezultatov svetovanja in napredka odraslega.
svetovanje

Vsebina svetovalne dejavnosti pri vključevanju v izobraževanje in nadaljevanju je povezana z:

 • vključitvijo v formalne programe izobraževanja,
 • vključitvijo v neformalne izobraževalne programe za različne namene (delo, osebni razvoj, prosti čas),
 • načrtovanjem in organizacijo izobraževanja in učenja,
 • načrtovanjem in razvojem kariere,
 • spremljanjem rezultatov svetovanja in napredka odraslega,
 • možnostmi zaposlitve,
 • in z drugimi vsebinami, povezanimi z izobraževanjem, učenjem ali kariero.