/ ACS

Svetovanje pri ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti

Pojem vrednotenje označuje procese in postopke, ki odraslim omogočajo, da vrednotijo že pridobljeno znanje in ga uveljavljajo pri nadaljnjem izobraževanju ali zaposlovanju. Pri tem se upošteva, da se posamezniki učijo na različne načine, ter priznava znanje, spretnosti in kompetence, pridobljene v formalnem izobraževanju in na delovnem mestu, tečajih, usposabljanjih ali v vsakodnevnem življenju. (Muršak, 2012).

Od leta 2021 je svetovanje pri ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti odraslih del svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba. Zajema strokovno podporo pri ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti, ki so jih odrasli pridobili v formalnem in neformalnem izobraževanju ter priložnostnem učenju.

Svetovanje na tem področju zajema:

  • spodbujanje in motiviranje odraslega, da se udeleži ugotavljanja in dokumentiranja;
  • spodbujanje in motiviranje, da je dejaven pri zbiranju dokazil in druge dokumentacije;
  • analizo dokumentacije;
  • vodenje odraslega skozi obe fazi;
  • zbiranje in urejanje dokumentacije ter pri presoji o njeni ustreznosti glede na namen in cilje vrednotenja;
  • predstavitev in spodbujanje uporabe sodobnih spletnih in elektronskih orodij;
  • napotitev v formalne postopke priznavanja pri pooblaščenih izvajalcih (v ocenjevanje in certificiranje);
  • predstavitev možnosti uporabe rezultatov tega procesa pri nadaljnjem izobraževanju (za lažje vključevanje v nadaljnje izobraževanje, za bolj prilagodljive načine pridobivanja temeljnih in poklicnih zmožnosti) in razvoju kariere (za nove poklicne in osebne priložnosti).

 

Svetovalci zagotavljajo v sklopu te dejavnosti odraslim podporo pri prvih dveh fazah postopka, ugotavljanju in dokumentiranju. Postopek vrednotenja sicer sestavljata še fazi ocenjevanja in certificiranja.

Svetovalci pri svojem delu uporabljajo različne svetovalne pripomočke, nekatere od njih si lahko ogledate tukaj.

Skip to content