/ ACS

SVETOVALNI PRIPOMOČKI

Za izpeljavo svetovalnega procesa

Za načrtovanje in razvoj kariere

Za učenje učenja

Za vrednotenje znanja in spretnosti

Orodja, ki se uporabljajo v procesu vrednotenja in priznavanje že pridobljenega znanja so razvrščena v štiri faze.

Iz drugih virov

Skip to content