KNJIŽNA POLICA

Svetovalna dejavnost v IO - splošno

Več >>

Svetovalna dejavnost pri vključevanju ali nadaljevanju izobraževanja

Več >>

Svetovalna dejavnost pri ugotavljanju in dokumentiranju

Več >>

Svetovalna dejavnost pri samostojnem učenju

Več >>

Kakovost v svetovalni dejavnosti v IO

Več >>

Svetovalna dejavnost v IO - splošno

SPLOŠNO

2021

Katja Dovžak, Lidija Fischinger, Urška Marentič, Brigita Kruder, Petra Rozman, Franja Centrih, Tanja Vilič Klenovšek, Margetira Zagmajster, Andreja Dobrovoljc, Anita Jug Došler

2021

Nevenka Alja Gladek, dr. Eva Boštjančič, mag. Andreja Dobrovoljc, Vera Mlinar, Urška Pavlič, mag. Tanja Vilič Klenovšek

2019

Tanja Vilič Klenovšek, Andrej Kohont, Andreja Dobrovoljc, Danijela Brečko, Lea Zlodej, Karmen Vaupotič, Vera Mlinar, Urška Pavlič

2011

Tanja Vilič Klenovšek, Jerca Rupert, Sabina Jelenc Krašovec

PRISTOPI V SVETOVALNI DEJAVNOSTI V IO

2017

Andreja Dobrovoljc, Maja Vičič Krabonja, Kristijan Perčič

2016

Tanja Vilič Klenovšek, Andreja Dobrovoljc, Urška Pavlič

RAZLIČNE SKUPINE ODRASLIH V SVETOVALNI DEJAVNOSTI V IO

Svetovalna dejavnost pri vključevanju ali nadaljevanju izobraževanja

Svetovalna dejavnost pri ugotavljanju in dokumentiranju

Svetovalna dejavnost pri samostojnem učenju

Vsebina je v pripravi.

Kakovost v svetovalni dejavnosti v IO

2009

Maria Gutknecht-Gmainer idr. (avtorji prvotne izdaje); Sonja Klemenčič, Tanja Možina, Tanja Vilič Klenovšek

2009

Tanja Možina, Sonja Klemenčič, Tanja Vilič Klenovšek, Jerca Rupert

2007

Tanja Vilič Klenovšek, Sonja Klemenčič, Tanja Možina, Andreja Dobrovoljc

Skip to content