/ ACS

KNJIŽNA POLICA

Svetovalna dejavnost v IO - splošno

Več >>

Svetovalna dejavnost pri vključevanju ali nadaljevanju izobraževanja

Več >>

Svetovalna dejavnost pri ugotavljanju in dokumentiranju

Več >>

Svetovalna dejavnost pri samostojnem učenju

Več >>

Kakovost v svetovalni dejavnosti v IO

Več >>

Svetovalna dejavnost v IO - splošno

SPLOŠNO

2021

Katja Dovžak, Lidija Fischinger, Urška Marentič, Brigita Kruder, Petra Rozman, Franja Centrih, Tanja Vilič Klenovšek, Margetira Zagmajster, Andreja Dobrovoljc, Anita Jug Došler

2021

Nevenka Alja Gladek, dr. Eva Boštjančič, mag. Andreja Dobrovoljc, Vera Mlinar, Urška Pavlič, mag. Tanja Vilič Klenovšek

2019

Tanja Vilič Klenovšek, Andrej Kohont, Andreja Dobrovoljc, Danijela Brečko, Lea Zlodej, Karmen Vaupotič, Vera Mlinar, Urška Pavlič

2018

Andreja Dobrovoljc, Tanja Vilič Klenovšek

2011

Tanja Vilič Klenovšek, Jerca Rupert, Sabina Jelenc Krašovec

PRISTOPI V SVETOVALNI DEJAVNOSTI V IO

2020

Andreja Dobrovoljc, Maja Vreča

2017

Andreja Dobrovoljc, Maja Vičič Krabonja, Kristijan Perčič

2016

Tanja Vilič Klenovšek, Andreja Dobrovoljc, Urška Pavlič

RAZLIČNE SKUPINE ODRASLIH V SVETOVALNI DEJAVNOSTI V IO

Svetovalna dejavnost pri vključevanju ali nadaljevanju izobraževanja

Svetovalna dejavnost pri ugotavljanju in dokumentiranju

2022

Andragoški center Slovenije

Adrian Rojo J., Aston S., Boucher F., Carro Sancristóbal L., Mavric T., Mlinar V.,
Mozina E., Tori Selan S., Vilic Klenovsek T. & Waddell T.

Adrian Rojo J., Aston S., Boucher F., Carro Sancristóbal L., Kihrer R., Mavrič T.,
Mlinar V., Možina E., Tori Selan S. & Waddell T.

Svetovalna dejavnost pri samostojnem učenju

Kakovost v svetovalni dejavnosti v IO

2022

Andragoški center Slovenije

2009

Maria Gutknecht-Gmainer idr. (avtorji prvotne izdaje); Sonja Klemenčič, Tanja Možina, Tanja Vilič Klenovšek

2009

Tanja Možina, Sonja Klemenčič, Tanja Vilič Klenovšek, Jerca Rupert

2007

Tanja Vilič Klenovšek, Sonja Klemenčič, Tanja Možina, Andreja Dobrovoljc

2022

mag. Daša Babič, Staša Bučar Markič, mag. Peter Gabor, Sonja Gomboc, dr. Katja Guštin, Jasna Kovač,
Valentina Merc, Nika Perinčič, mag. Julija Pirnat, Tadej Pugelj, Kristina Stibilj

Skip to content