/ ACS

Svetovanje pri samostojnem učenju

Od leta 2021 je svetovanje pri samostojnem učenju del svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba.

Središča za samostojno učenje (SSU) so namenjena vsem odraslim, ki jim iz kakršnih koli razlogov tradicionalno učenje in izobraževanje nista dostopna ali jim ne ustrezata. Učenje v teh središčih je za udeležence brezplačno, saj ga sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. V njih so na voljo različno učno gradivo, primerno za samostojno učenje, sodobna učna tehnologija ter strokovna pomoč osebja središč.

V središčih se odrasli lahko učijo različnih vsebin, kot so na primer računalništvo, razni tuji jeziki, slovenski jezik, matematika ter mnoge druge zanimive vsebine.

Udeleženci se učijo ob gradivu za samostojno učenje (CD/DVD, priročniki, učbeniki, spletno gradivo ipd.), uporabljajo pa lahko tudi različne leksikone, slovarje in druge učne pripomočke. Učenje poteka samostojno, udeležencem pa pri izbiri učnega gradiva in načina učenja pomagajo strokovno usposobljeni svetovalci.

V letu 2023 mineva 30 let od konceptualne zasnove organiziranega samostojnega učenja v Sloveniji in Središč za samostojno učenje. Preberi več >>

Portal središč za samostojno učenje (SSU)

Na portalu središč za samostojno učenje si lahko ogledate predstavitev organiziranega samostojnega učenja in središč za samostojno učenje ter poiščete gradivo za samostojno učenje.

Svetovalci pri svojem delu uporabljajo različne svetovalne pripomočke, nekatere od njih si lahko ogledate tukaj.

Skip to content