/ ACS

Temeljno profesionalno usposabljanje svetovalcev v IO 2023

15. marca smo na Andragoškem centru Slovenije pričeli s ponovno izvedbo Temeljnega profesionalnega usposabljanja svetovalcev v IO.

Namenjeno je svetovalcem v javnih organizacijah, ki izvajajo svetovalno dejavnost v IO, ki se/se bodo v dejavnost vključili na novo.

Usposabljanje je sestavljeno iz šestih vsebinsko zaokroženih modulov:
1. Opredelitev svetovalne dejavnosti v IO,
2. Organiziranost svetovalne dejavnosti v IO,
3. Komunikacijske spretnosti in razvoj svetovalca v IO,
4. Svetovalna dejavnosti pri vključevanju in nadaljevanju izobraževanja,
5. Svetovalna dejavnosti pri ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti,
6. Svetovalna dejavnosti pri samostojnem učenju.

Moduli 1, 2 in 3 so skupni moduli za vsa tri področja svetovalne dejavnosti v IO in priporočeno je, da svetovalci v IO opravijo vse tri skupaj, ne glede na to, na katerem od treh področij svetovalne dejavnosti bo delal/že dela. Ti moduli se izvajajo med 15. marcem in 12. aprilom.

Moduli 4, 5 in 6 so namenjeni usposabljanju za delo na posameznem področju svetovalne dejavnosti v IO. Z njimi pričnemo 23. maja in zaključimo 21. junija.

Skip to content