/ ACS

Temeljno profesionalno usposabljanje svetovalcev v IO

usposabljanje

Septembra smo na Andragoškem centru Slovenije pričeli z izvajanjem Temeljnega profesionalnega usposabljanja svetovalcev v IO. Namenjeno je svetovalcem v javnih organizacijah, ki izvajajo svetovalno dejavnost v IO, ki se/se bodo v dejavnost vključujejo na novo.

Usposabljanje je sestavljeno iz šestih vsebinsko zaokroženih modulov:

  1. Opredelitev svetovalne dejavnosti v IO,
  2. Organiziranost svetovalne dejavnosti v IO,
  3. Komunikacijske spretnosti in razvoj svetovalca v IO,
  4. Svetovalna dejavnosti pri vključevanju in nadaljevanju izobraževanja,
  5. Svetovalna dejavnosti pri ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti,
  6. Svetovalna dejavnosti pri samostojnem učenju.
 

Moduli 1, 2 in 3 so skupni moduli za vsa tri področja svetovalne dejavnosti v IO in priporočeno je, da svetovalci v IO opravijo vse tri skupaj, ne glede na to, na katerem od treh področij svetovalne dejavnosti bo delal/že dela. Moduli 4, 5 in 6 so namenjeni usposabljanju za delo na posameznem področju svetovalne dejavnosti v IO.

Do sredine oktobra smo že izpeljali prve tri osnovne module, novembra in decembra pa nadaljujemo še z izvajanjem preostalih modulov.

Skip to content